Tin tức nhận được tại Nghệ An, một số người dân khi đang đi làm thì phát hiện thấy thi thể một cô gái nổi trên mặt nước . Trước khi tự tự nạn nhân này có để lại điện thoại và một là thư tuyệt mệnh dài cả trang giấy.

Xem Thêm