By

 Theo tuyên bố của tờ Sport, Barcelona đã sẵn sàng hoàn thành việc ký kết với tân binh đầu tiên vào Tháng Giêng tới đây.#M192848ScriptRootC274808 {min-height: 300px;} ...