By

5 đứa con, đứa lớn nhất mới chỉ 8 tuổi, đứa bé khóc theo, hoặc vì đói, người cha đau yếu chỉ chờ ngày chầu Diêm vương chỉ biết im lặng. “Bố ơi, đừng...

Xem Thêm