Chia sẻ dàn đề 56 con và dàn đề 10 số hiệu quả nhất cho người chơi

on 2nd Tháng Sáu 2021
| 6919 views

Chia sẻ dàn đề 56 con và dàn đề 10 số hiệu quả nhất cho người chơi được tổng hợp giúp người chơi có tỷ lệ trúng cầu dàn đề cao hơn.

Dàn đề 56 là một tập hợp 56 bộ số kinh điển có tỷ lệ cầu lô ra đều và thường ít lên gan hoặc lên gan ít ngày được tổng hợp dưới đây, giúp người chơi có tỷ lệ trúng cầu lô đề cao hơn. Trong số các dàn đề nuôi trong tuần hiện nay thì có một số dàn đề được áp dụng thường xuyên bởi tỷ lệ trúng cao của nó, tiêu biểu nhất đó là dàn đề 10 số và dàn đề gan – bộ dàn đề kinh điển dành cho những người chơi.

dàn đề 56 con và dàn đề 10 số
Chia sẻ dàn đề 56 con và dàn đề 10 số hiệu quả nhất cho người chơi

Để hiểu rõ thêm về những bộ dàn đề đặc biệt này, dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại dàn đề này.

Dàn đề 56 con

Dàn đề 56 cọn số có tần suất 7 đến 20 ngày, các bộ số trong đó là:

01, 02, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98.

Lập day dàn phân theo ngày chia ra từ 5 đến 10 số cho 1 ngày đánh từ 7 đến 10 ngày.

Dàn đề 10 con số

Các dàn đề 10 con số có các dàn sau:

a. Dàn đề đánh trong tuần theo tổng lô đề

– Dàn lô đề tổng 0: 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, 00

– Dàn lô đề tổng 1: 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65

– Dàn lô đề tổng 2: 02, 20, 39, 93,48,84,57,75,11,66

– Dàn lô đề tổng 3: 03, 30,12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76

– Dàn lô đề tổng 4: 04, 40,13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77

– Dàn lô đề tổng 5: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87

– Dàn lô đề tổng 6: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88

– Dàn lô đề tổng 7: 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98

– Dàn lô đề tổng 8: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99

– Dàn lô đề tổng 9: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54

b. Dàn đề nuôi tuần theo đầu

– Dàn lô đề đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

– Dàn lô đề đầu 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

– Dàn lô đề đầu 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

– Dàn lô đề đầu 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

– Dàn lô đề đầu 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

– Dàn lô đề đầu 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

– Dàn lô đề đầu u 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

– Dàn lô đề đầu u 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

– Dàn lô đề đầu 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

– Dàn lô đề đầu 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

c. Dàn đề 10s theo đuôi

– Dàn lô đề đuôi 0: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

– Dàn lô đề đuôi 1: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

– Dàn lô đề đuôi 2: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

– Dàn lô đề đuôi 3: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

– Dàn lô đề đuôi 4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

– Dàn lô đề đuôi 5: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

– Dàn lô đề đuôi 6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

– Dàn lô đề đuôi 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

– Dàn lô đề đuôi 8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

– Dàn lô đề đuôi 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

d. Dàn đề hàng ngày hiệu 0

Có max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày:

00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

dan-de-10-so
Chia sẻ về dàn đề 10 số

Dàn đề tổng thiếu nuôi trong tuần

Tính tổng của các giải đặt biệt tuần trước đó, xem có những tổng nào thiếu ta lấy tổng đó ghép lại thành bộ dàn đánh trong tuần.

VD: Ta có kết quả GĐB từ ngày 7/8/2017 đến 13/8/2017 lần lượt là:

07823 46433 89716 35757 74312 75966 95407

Cộng các số trong giải vào ta có các tổng GĐB đã ra tuần trước là 20 lấy 0, 20 lấy 0, 31 lấy 1, 27 lấy 7, 17 lấy 7, 33 lấy 3, 25 lấy 5, ta có dãy tổng như sau 0017735 như vậy còn thiếu các tổng là 24689

Ta có dàn để dễ trúng đánh cho tuần này là

242, 262, 282, 292, 464, 484, 494, 686, 696, 898.

Dàn đề tổng số đầu tiên của giải đặc biệt

Lấy số đầu tiên của giải đặc biệt ngày thứ 2 làm tổng dàn đề nuôi cho cả tuần, đây là một trong những dàn đề đẹp với tỷ lệ ăn hàng tuần đều cao.

VD: Thứ 2 giải đặc biệt có số đầu tiên là 6, ta có dàn đề 060, 151, 242, 33, 88, 797.

Xem thêm: 

Loading...