Real đã nói rằng khó mà giữ Ronaldo ở lại nếu anh ta muốn rời đi . Vì thế Morata sẽ phải ở lại Real bằng bất cứ giá nào

Xem Thêm